Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Zmarł dr Krzysztof Felchner

 

Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Krzysztofa Felchnera.

Dr Krzysztof Felchner był długoletnim pracownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizował się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej; był redaktorem koordynującym serii Zeszytów Naukowych UJ – Prac z Prawa Własności Intelektualnej oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych; wykonywał zawód radcy prawnego.

Dr Krzysztof Felchner był bardzo zdolnym naukowcem i cenionym wykładowcą. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki i naszego Wydziału. Nie możemy pogodzić się z Jego przedwczesnym odejściem.

Rodzinie i Bliskim, składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan i Pracownicy
Wydziału Prawa i Administracji UJ

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 19.08.2017r. o godz. 10.00 w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu komunalnym w Krośnie przy ul. Wyszyńskiego.