Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180413

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Jacquesowi Leroy

Data: 13.04.2018
Czas rozpoczęcia: 12:00
Miejsce: Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
Organizator: Wydział Prawa i Administracji UJ

Profesor Jacques Leroy jest ogromnie zaangażowany w rozwój współpracy polsko-francuskiej na naszym Wydziale. Od 2006 roku kieruje on Szkołą Prawa Francuskiego na UJ i odpowiada za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy całą społeczność naszego Wydziału na uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Jacquesowi Leroy – profesorowi prawa na Uniwersytecie w Orleanie.

Profesor Jacques Leroy jest ogromnie zaangażowany w rozwój współpracy polsko-francuskiej na naszym Wydziale. Od 2006 roku kieruje on Szkołą Prawa Francuskiego na UJ i odpowiada za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Dzięki jego pracy obydwa programy działają i cieszą się popularnością pomimo kryzysu zainteresowania analogicznymi dyplomami na innych polskich uczelniach. Ponadto prof. Leroy działa z dużym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji Szkoły także poprzez inicjatywy o charakterze naukowym. W 2008 r. wraz z prof. Krzysztofem Wojtyczkiem zorganizował konferencję poświęconą 50-leciu obowiązywania Konstytucji Republiki Francuskiej, która zgromadziła wielu przedstawicieli nauki francuskiej i polskiej. Również z jego inicjatywy, w 2010 roku, odbyły się pierwsze Polsko-Francuskie Dni Prawnicze poświęcone zagadnieniu wzajemnego wpływu systemów prawnych, których piąta już edycja będzie miała miejsce w tym roku.

Profesor Leroy jest autorem dwóch ważnych la francuskiej karnistyki podręczników : „Droit pénal général”, którego piąte wydanie ukazało się w 2014 r. oraz „Procédure pénale”, którego czwarte wydanie ukazało się w 2015 r., oba nakładem wydawnictwa LGDJ. Wspomniane podręczniki są wykorzystywane do nauki prawa karnego na wielu uniwersytetach francuskich i frankofońskich na świecie.

Prof. Leroy jest znanym i cenionym wykładowcą; był często zapraszany z odczytami gościnnymi na Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie w Bueons Aires i na Uniwersytecie w Bukareszcie. Głosił także referaty w ramach prac francusko-greckiej grupy komparatystyki prawniczej.
Na macierzystym Uniwersytecie w Orleanie, Jacques Leroy pełnił szereg funkcji związanych z zarządzaniem edukacją wyższą. W latach 1996-2001, był Dyrektorem Departamentu Prawa (Département de droit) w ramach Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania (Faculté de droit, économie et de gestion) na Uniwersytecie w Orleanie, a w latach 2001-2006 pełnił obowiązki dziekana tegoż wydziału. Od 2012 kieruje największym pod względem ilości zatrudnionych na Uniwersytecie w Orleanie pracowników naukowych Centre Juridique Pothier. Za swój wkład w rozwój nauki francuskiej nagrodzony został Oficerem orderu Palm Akademickich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron