Periodyk Przez Pryzmat Praw Człowieka

Periodyk Przez Pryzmat Praw Człowieka jest inicjatywą grupy wolontariuszy Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

OFICJALNA STRONA

Naszym celem jest przybliżenie problematyki międzynarodowych standardów praw człowieka na tle bieżących wydarzeń – zarówno tych znanych z mediów, jak i zupełnie zapomnianych. Wierzymy, że o prawach człowieka można pisać nie tylko z perspektywy ustaw i paragrafów, ale też w sposób jasny i ciekawy pokazać ich ludzki wymiar.

„Pryzmat" jest czasopismem o prawie, lecz zdecydowanie nie tylko dla prawników!

Każdy numer będzie poświęcony konkretnej kwestii związanej z prawami człowieka – zarówno w aspekcie regionalnym, jak i problemowym. Będziemy starać się w sposób możliwie różnorodny i kompleksowy omówić dane zagadnienie, a także skupić się na problemach, które aktualnie są „na topie". Znajdziecie tu więc zarówno artykuły na temat „dalekich, egzotycznych krajów", jak i te dotyczące kwestii znacznie bliższych polskim realiom.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Czekamy na wszelkie wskazówki, propozycje i uwagi.

Ten periodyk pisany jest przez Was i dla Was!"