Historia Ośrodka

Ośrodek Praw Człowieka UJ powstał z dniem 1 stycznia 1993 roku na mocy decyzji Rektora UJ i uchwały Senatu UJ. Od momentu powstania Ośrodek Praw Człowieka UJ poświęcił się edukacji, badaniom naukowym i promocji w dziedzinie ochrony praw człowieka.

W 1996 roku, Ośrodek zainaugurował bezpłatny kurs praw człowieka dla uczniów krakowskich szkół średnich. Kurs w tym czasie stanowił jedyną możliwość uczenia się o prawach człowieka w szkołach średnich Małopolski.

W 1997 roku Ośrodek zaangażował się w stworzenie pierwszej w Polsce poradni prawnej i od tego czasu ściśle współpracował z Sekcją Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (często nazywanej Poradnią Praw Człowieka). Zarówno Ośrodek, jak i Poradnia, poświęciły się pracy na rzecz uchodźców oraz edukacji młodych prawników w zakresie prawach człowieka. Faktycznie Ośrodek i Sekcja Praw Człowieka Poradni do 2004 roku działały w tym samym biurze.

 

W latach 1993-2002 prace Ośrodka koordynowała dr Halina Nieć, zaś opiekunem naukowym Ośrodka był prof. Wacław Uruszczak (do września 2003 r.). Od jesieni 2002 r, po odejściu dr Haliny Nieć, prace Ośrodka przez rok prowadził dr Michał Kowalski. Od października 2003 roku kierownikiem Ośrodka jest prof. Kazimierz Lankosz, w latach 2003-2007 prace Ośrodka koordynował dr Paweł Filipek, zaś od jesieni 2007 koordynatorem Ośrodka jest dr Marcin Marcinko.

 

Od lutego 2010 r. Ośrodek Praw Człowieka nosi nazwę Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka. Zakres działalności Ośrodka poszerzył się o edukację, badania naukowe i upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Będąc częścią najstarszej uczelni w Polsce i czerpiąc inspirację z jej humanistycznych tradycji, Ośrodek prowadzi innowacyjne projekty we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Z Ośrodkiem współpracują też pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.