Działalność publikacyjna

 

Zakres działalności Ośrodka obejmuje edukację, badania naukowe i upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, a także publikowanie rezultatów projektów oraz badań prowadzonych w grupach lub indywidualnie przez wolontariuszy Ośrodka.