„Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym"

Termin: 17.03.2011
Miejsce: Sala Refektarz przy ul. Olszewskiego 2

Studencka Konferencja Naukowa „Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym"

Początek Konferencji – godzina 9:45

  • Panel 1 (ekspercki) z udziałem zaproszonych gości z: Amnesty International, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • Panel 2 (studencki) Granice wolności i równego traktowania z perspektywy europejskiej i krajów arabskich

  • Panel 3 (studencki) Prawo do życia jednostek i „prawo do życia" narodów

Konferencji towarzyszy pokaz filmu dokumentalnego o uchodźcach pt. „Terroryści z Marsa", zrealizowany przez dziennikarkę i reporterkę p. Annę Mączkę. Pokaz, połączony z prelekcją i panelem dyskusyjnym 

„Świadomość różnic kulturowych a asymilacja. Niewiedza jako źródło uprzedzeń"

 odbędzie się w klubie RE przy ul. św. Krzyża 4 o godz. 18:30

Data opublikowania: 07.02.2013
Osoba publikująca: Kaja Kowalczewska