Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka istnieje kilkanaście lat. Została utworzona na przełomie 1993 i 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej a z inicjatywy Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy której funkcjonuje Komitet Główny Olimpiady. Z jego inicjatywy przy Ośrodku Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ powołano Okręgową Komisję Olimpiady.

 

Olimpiada inspirując się ideami demokracji, praw człowieka i rządów prawa służy upowszechnianiu wiedzy o ochronie praw człowieka, krajowych i międzynarodowych instrumentach ich ochrony. Pośrednio Olimpiada służy pomocą także osobom pragnącym w przyszłości studiować na kierunkach prawniczych, politologicznych, czy administracyjnych.

 

informacje o Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka można znaleźć również na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady: http://www.olimpiada.umk.pl/

 

List prof. Jasudowicza w sprawie przyszłych losów Olimpiady.