Witamy!

  Od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Praw Człowieka nosi nazwę

Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
i Praw Człowieka 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zakres działalności Ośrodka to edukacja, badania naukowe, promocja i upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i międzynarodowym prawie humanitarnym. Z Ośrodkiem współpracują pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!