Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy prawnicze zakupione przez Uniwersytet Jagielloński

Beck Online

Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Dostęp

 • Pod adresem http://beck-online.beck.de ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Legal Source

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Dostęp

Przez EBSCOhost Web po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Legalis

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawierająca systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa oraz opracowaną i regularnie aktualizowaną przez zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk bibliografię prawniczą obejmującą wszystkie pozycje od 1965 roku.

Dostęp

 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Na komputerach w Katalogu Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (sala nr 15).
 • Pracownicy i studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ mają również możliwość dostępu na własnych komputerach.
   

Aby mieć dostęp do Legalisa na własnych urządzeniach należy:

 1. Zalogować się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu e-mail oraz hasła poczty UJ (w domenie @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl).


   
 2. Po zalogowaniu się w polu wyszukiwania wpisać: sip.legalis.pl i zatwierdzić klikając w „Browse”.


   
 3. Po zatwierdzeniu wyszukiwania powinna otworzyć się strona Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Lex

Zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego.

Dostęp

Serwis Informacji Prawnej Lex dostępny jest dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie Lexa.

Logowanie do Lexa

 1. Przejść na stronę logowania klikając w ten link, a następnie w polu "Zaloguj się" wpisać swój pełny adres e-mail (w domenie @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl).


   
 2. Po wprowadzeniu adresu e-mail i zatwierdzeniu powinna automatycznie otworzyć się strona logowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której należy ponownie podać pełny adres e-mail, a w polu "Hasło" wpisać hasło takie samo, jak do podanego konta pocztowego.


   
 3. Po zatwierdzeniu, w przeglądarce internetowej, powinna otworzyć się strona Systemu Informacji Prawnej Lex.

Lex Akademia

System zawierający profesjonalne narzędzia do zarządzania informacją prawną z dostępem do kompletu aktów i orzecznictwa szczegółowo opracowanego przez ekspertów, procedur z różnych dziedzin prawa, komentarzy i porad oraz baz aktów prawnych, orzeczeń, wzorów i piśmiennictwa. To także dostęp do największej na rynku biblioteki komentarzy, monografii, czasopism, glos i tez.

Dostęp

 • Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • Z urządzeń mobilnych logujących się do sieci UJ_WIFI.

W obu przypadkach logowanie na stronie https://www.lex.pl. Z opcji logowania należy wybrać "Dostęp przez IP".

Lexoteka

Specjalnie przygotowana oferta dla studentów prawa i administracji, będąca połączeniem programu Lex ze zbiorem ponad 100 interaktywnych podręczników online wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Podręczniki w Lexotece wzbogacone są w podlinkowane przepisy ustaw i orzeczenia oraz narzędzia umożliwiające robienie notatek i ustawianie powiadomień o zmianach w ustawach.

Wraz z aktywowaniem Lexoteki udostępnia się dodatek Lex Context, który pozwala na korzystanie z:

 • książki w PDF (wygląd w pełni odpowiada wyglądowi książki w wersji papierowej),
 • narzędzia do precyzyjnego cytowania publikacji z uwzględnieniem numeru strony.

Dostęp

Dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ po wcześniejszym aktywowaniu konta. Informacje dotyczące aktywowania konta oraz jak korzystać z zasobów Lexoteki na stronie Aktualności WBP.

Logowanie do Lexoteki:

 1. Zalogować się do Lexa, czyli przejść na stronę logowania klikając w ten link, a następnie w polu "Zaloguj się" wpisać swój pełny adres e-mail (w domenie @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl).


   
 2. Po wprowadzeniu adresu e-mail i zatwierdzeniu powinna automatycznie otworzyć się strona logowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której należy ponownie podać pełny adres e-mail, a w polu "Hasło" wpisać hasło takie samo, jak do podanego konta pocztowego.


   
 3. Po otworzeniu się strony Lexa w oknie zmiany należy wybrać "Pulpit studencki" (alternatywna nazwa Lexoteki).


   
 4. Po wybraniu "Pulpitu studenckiego" na stronie powinny pojawić się podręczniki.

Lex Polonica

Pełne teksty obowiązujących aktów normatywnych; komentarze; dzienniki urzędowe ministrów; orzecznictwo; prawo Unii Europejskiej; prawo kanoniczne i dokumenty Soboru Watykańskiego II; wzory umów i pism; bibliografia prawnicza (w wyborze). Zawiera także prawo uchylone.

Dostęp

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Oxford Scholarship Online - Law

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.

Dostęp

SAGE Journals

Baza czasopism reprezentująca szeroką gamę dyscyplin naukowych, między innymi kryminologię i prawo karne. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 roku.

Dostęp

 • Pod adresem http://online.sagepub.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Scopus

Interdyscyplinarna baza uznawana za największy zbiór abstraktów oraz cytacji recenzowanej literatury, takiej jak: czasopisma naukowe, książki, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty oraz serie wydawnicze. Zawiera informacje o pracach wydawanych przez ponad 5 000 międzynarodowych wydawców w kilkudziesięciu językach. Baza aktualizowana jest codziennie, zaś jej zasięg historyczny sięga do roku 1823, ale informacje dotyczące cytacji pojawiają się po roku 1970. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od roku 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.

Dostęp

 • Pod adresem http://www.scopus.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Springer Link

Baza pełnotekstowych czasopism elektronicznych. Obejmuje około 1 250 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag oraz ponad 10 000 książek głównie z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycyny, matematyki i informatyki oraz nauk społecznych i humanistycznych, w tym nauk prawnych.

Dostęp

 • Pod adresem https://link.springer.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Westlaw International

Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.

Dostęp

 • Pod adresem https://1.next.westlaw.com/ ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.