Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy prawnicze zakupione przez Uniwersytet Jagielloński

Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Dostęp

 • Pod adresem http://beck-online.beck.de ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępny jest amerykański serwis internetowy HeinOnline zawierający bazy danych z piśmiennictwem prawniczym. Platforma, w przeciwieństwie do komercyjnych systemów informacji prawnej (LexisNexis czy Westlaw) skierowanych głównie do praktyków, jest serwisem przeznaczonym dla bibliotek prawniczych. Z tego powodu serwis nie zawiera informacji prasowych, lecz głównie archiwa czasopism prawniczych. Materiały nie są dostępne w postaci tekstowej, lecz jako pliki PDF (z funkcją przeszukiwania pełnotekstowego).

Dostęp

Serwis IBUK Libra jest istniejącą od 2008 roku częścią Wydawnictwa Naukowego PWN. Platforma udostępnia publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN oraz kilkuset innych Wydawców. Pakiet zakupiony przez Uniwersytet Jagielloński zawiera ponad 5 tysięcy tytułów, w tym ok. 300 z zakresu prawa.

Dostęp

Serwis IBUK Libra dostępny jest z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej. W tym celu należy zalogować się za pomocą linku: http://hps.bj.uj.edu.pl/han/ibuk-libra/ podając swój adres i hasło do poczty uniwersyteckiej.

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Dostęp

Logowanie przez EBSCO. Po zalogowaniu się należy wybrać EBSCOhost Web, a następnie z listy dostępnych baz wybrać Legal Source.

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawierająca systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa oraz opracowaną i regularnie aktualizowaną przez zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk bibliografię prawniczą obejmującą wszystkie pozycje od 1965 roku.

Dostęp

 • Pod adresem https://sip.legalis.pl ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie: http://hps.bj.uj.edu.pl/han/legalis.

Zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego.

Dostęp

Serwis Informacji Prawnej Lex dostępny jest dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie Lexa.

Logowanie do Lexa

 1. Przejść na stronę logowania, a następnie w polu "Zaloguj się" wpisać swój pełny adres e-mail (w domenie: @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl).


   
 2. Po wprowadzeniu adresu e-mail i zatwierdzeniu powinna automatycznie otworzyć się strona logowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której należy ponownie podać pełny adres e-mail, a w polu "Hasło" wpisać hasło takie samo, jak do podanego konta pocztowego.


   
 3. Po zatwierdzeniu, w przeglądarce internetowej, powinna otworzyć się strona Systemu Informacji Prawnej Lex.

Specjalnie przygotowana oferta dla studentów prawa i administracji, będąca połączeniem programu Lex ze zbiorem ponad 100 interaktywnych podręczników online wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Podręczniki w Lexotece wzbogacone są w podlinkowane przepisy ustaw i orzeczenia oraz narzędzia umożliwiające robienie notatek i ustawianie powiadomień o zmianach w ustawach.

Wraz z aktywowaniem Lexoteki udostępnia się dodatek Lex Context, który pozwala na korzystanie z:

 • książki w PDF (wygląd w pełni odpowiada wyglądowi książki w wersji papierowej),
 • narzędzia do precyzyjnego cytowania publikacji z uwzględnieniem numeru strony.

Dostęp

Dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ po wcześniejszym aktywowaniu konta. Informacje dotyczące aktywowania konta oraz jak korzystać z zasobów Lexoteki na stronie Aktualności WBP.

Logowanie do Lexoteki:

 1. Zalogować się do Lexa, czyli przejść na stronę logowania, a następnie w polu "Zaloguj się" wpisać swój pełny adres e-mail (w domenie: @uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl lub @student.uj.edu.pl).


   
 2. Po wprowadzeniu adresu e-mail i zatwierdzeniu powinna automatycznie otworzyć się strona logowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której należy ponownie podać pełny adres e-mail, a w polu "Hasło" wpisać hasło takie samo, jak do podanego konta pocztowego.


   
 3. Po otworzeniu się strony Lexa w oknie zmiany należy wybrać "Pulpit studencki" (alternatywna nazwa Lexoteki).


   
 4. Po wybraniu "Pulpitu studenckiego" na stronie powinny pojawić się podręczniki.

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.

Dostęp

Baza czasopism reprezentująca szeroką gamę dyscyplin naukowych, między innymi kryminologię i prawo karne. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 roku.

Dostęp

 • Pod adresem http://online.sagepub.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Interdyscyplinarna baza uznawana za największy zbiór abstraktów oraz cytacji recenzowanej literatury, takiej jak: czasopisma naukowe, książki, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty oraz serie wydawnicze. Zawiera informacje o pracach wydawanych przez ponad 5 000 międzynarodowych wydawców w kilkudziesięciu językach. Baza aktualizowana jest codziennie, zaś jej zasięg historyczny sięga do roku 1823, ale informacje dotyczące cytacji pojawiają się po roku 1970. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od roku 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.

Dostęp

 • Pod adresem http://www.scopus.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Baza pełnotekstowych czasopism elektronicznych. Obejmuje około 1 250 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag oraz ponad 10 000 książek głównie z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycyny, matematyki i informatyki oraz nauk społecznych i humanistycznych, w tym nauk prawnych.

Dostęp

 • Pod adresem https://link.springer.com ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Wiodąca baza prawnicza piśmiennictwa i orzecznictwa szwajcarskiego.

Dostęp

Dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ po wcześniejszym aktywowaniu konta. Informacje dotyczące aktywowania dostępu na stronie Aktualności WBP.

Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty, znaki towarowe, prawo autorskie.

Dostęp

 • Pod adresem https://1.next.westlaw.com/ ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Jedna z największych światowych kolekcji zasobów online z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Dostęp

Pod adresem https://onlinelibrary-1wiley-1com-1liphu55k06f2.hps.bj.uj.edu.pl/ również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się.