Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalogi i bazy prawnicze

Katalogi

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy zawiera zasoby zgromadzone w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej przed rokiem 1999, uszeregowane w trzech podkatalogach:

 • Katalog główny
 • Katalog czasopism
 • Katalog działowy

Katlog główny i katalog czasopism posiadają układ alfabetyczny, natomiast katalog działowy ułożony jest według określonych dziedzin prawniczych, w danej dziedzinie chronologicznie według roku wydania dzieła, a w obrębie roku alfabetycznie.

Książki z katalogu kartkowego dostępne są wyłącznie na miejscu po uprzednim zamówieniu ich u dyżurującego bibliotekarza w czytelni WBP.

Katalog komputerowy

Ogólnouniwersytecki katalog zbiorów bibliotecznych obejmujący kolekcje bibliotek instytutowych, wydziałowych oraz biblioteki głównej UJ. Zbiory Wydziałowej Biblioteki Prawniczej wprowadzane są do systemu od 1996 roku i obecnie w katalogu znajdują się wszystkie publikacje dostępne w czytelni i wypożyczalni, na bieżąco wprowadzane są nowości oraz sukcesywnie uzupełniany jest o starsze wydania.

Przejdź do katalogu: Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej oznaczone są kodem lokalizacji: WYDZ. BIBL. PRAWNICZA, WBP - Czytelnia, WBP - Magazyn, WBP - Katedry Hist.-Prawne, WBP - SPW Intel.

Opis kodu lokalizacji:

 • WBP - Wypożyczalnia - książkę można wypożyczyć (czasopism nie wypożycza się).
 • WBP - Czytelnia - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w czytelni.
 • WBP - Magazyn - nie wypożycza się, książkę trzeba zamówić z magazynu do czytelni.
 • WBP - Sekcja PWI  - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w Sekcji Prawa Własności Intelektualnej.
 • WBP - Katedry Historycznoprawne - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w pokoju nr 3 przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie (Księgozbiór katedr historycznoprawnych).

Uwaga:
W przypadku Wydziałowej Biblioteki Prawniczej opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarzy przez Katalog Komputerowy nie jest możliwa.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bazy prawnicze zakupione przez Uniwersytet Jagielloński

Beck Online

Beck Online

Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Baza dostępna:

 • Pod adresem http://beck-online.beck.de ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej UJ: Po wejściu do bazy Beck Online należy się zarejestrować: "Kostenlos registrieren" - okienko znajduje się po prawej stronie. Wypełniamy wszystkie pola, potwierdzamy, że przeczytaliśmy regulamin i klikamy w ikonkę "Kostenlos Regitrieren". (Ważne! Zapamiętajmy nazwę użytkownika - "Benutzername"). Na podany adres mailowy (ujotowski) zostanie przysłana nam wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. (Ważne! Mail może się znaleźć w folderze "spam"). Po otrzymaniu maila, klikamy w link. Zamykamy stronę, która nam się otworzy i wchodzimy na extranet raz jeszcze i w okienku z prawej strony wpisujemy naszą nazwę użytkownika ("Benutzername") i hasło, które podaliśmy w trakcie rejestracji. Zalogowanie się otwiera nam dostęp do tekstów i umożliwia pracę zdalną.

 

Legal Source

Legal Source

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Baza dostępna:

 

Legalis. System Informacji Prawnej

Legalis. System Informacji Prawnej

Pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 roku; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów.

Baza dostępna:

 

Lex

Lex

Zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego.

Baza dostępna:

 • Serwis Informacji Prawnej Lex dostępny jest dla pracowników UJ i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie Lexa przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej UJ.

 

Lex Akademia

Lex Akademia

System zawierający profesjonalne narzędzia do zarządzania informacją prawną z dostępem do kompletu aktów i orzecznictwa szczegółowo opracowanego przez ekspertów, procedur z różnych dziedzin prawa, komentarzy i porad oraz baz aktów prawnych, orzeczeń, wzorów i piśmiennictwa. To także dostęp do największej na rynku biblioteki komentarzy, monografii, czasopism, glos i tez.

Baza dostępna:

 • Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. Logowanie na stronie https://www.lex.pl/ (z opcji logowania należy wybrać "Dostęp przez IP") oraz z urządzeń mobilnych logujących się do sieci UJ_WIFI.

 

Lexoteka

Lexoteka

Specjalnie przygotowana oferta dla studentów prawa i administracji, będąca połączeniem programu Lex ze zbiorem ponad 100 interaktywnych podręczników online wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Podręczniki w Lexotece wzbogacone są w podlinkowane przepisy ustaw i orzeczenia oraz narzędzia umożliwiające robienie notatek i ustawianie powiadomień o zmianach w ustawach.

Baza dostępna:

 • Pod adresem https://www.lexoteka.pl/ dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ po wcześniejszym aktywowaniu konta.

Aktywacji konta można dokonać:

 • Osobiście w Wypożyczalni Wydziałowej Biblioteki Prawniczej,​
 • lub po wysłaniu zgłoszenia (koniecznie z konta pocztowego UJ i z podaniem numeru albumu lub karty bibliotecznej) na adres: wbp@uj.edu.pl.

Więcej informacji, m.in. jak korzystać z zasobów Lexoteki, na stronie Aktualności WBP.

 

Lex Polonica

Lex Polonica

Pełne teksty obowiązujących aktów normatywnych; komentarze; dzienniki urzędowe ministrów; orzecznictwo; prawo Unii Europejskiej; prawo kanoniczne i dokumenty Soboru Watykańskiego II; wzory umów i pism; bibliografia prawnicza (w wyborze). Zawiera także prawo uchylone.

Baza dostępna:

 

Oxford Scholarship Online - Law

Oxford Scholarship Online - Law

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.

Baza dostępna:

 • Pod adresem http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:law ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają również możliwość dostępu na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej UJ.

 

SAGE Journals

SAGE Journals

Baza czasopism reprezentująca szeroką gamę dyscyplin naukowych, między innymi kryminologię i prawo karne. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 roku.

Baza dostępna:

 • Pod adresem http://online.sagepub.com/ ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej UJ.

 

Scopus

Scopus

Interdyscyplinarna baza uznawana za największy zbiór abstraktów oraz cytacji recenzowanej literatury, takiej jak: czasopisma naukowe, książki, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty oraz serie wydawnicze. Zawiera informacje o pracach wydawanych przez ponad 5 000 międzynarodowych wydawców w kilkudziesięciu językach. Baza aktualizowana jest codziennie, zaś jej zasięg historyczny sięga do roku 1823, ale informacje dotyczące cytacji pojawiają się po roku 1970. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od roku 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.

Baza dostępna:

 

Springer Link

Springer Link

Baza pełnotekstowych czasopism elektronicznych. Obejmuje około 1 250 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag oraz ponad 10 000 książek głównie z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycyny, matematyki i informatyki oraz nauk społecznych i humanistycznych, w tym nauk prawnych.

Baza dostępna:

 • Pod adresem https://link.springer.com/ ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności logowania się.
 • W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 • Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również na komputerach prywatnych po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej UJ.

 

Westlaw International

Westlaw International

Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.

Baza dostępna:

 

Zasady udostępniania baz

Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą korzystać z baz z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w odpowiedniej czytelni (zgodnie z informacją podaną w opisie bazy).

Szczegółowe informacje na temat udostępniania oraz lista baz danych dostępne są na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

więcej o Zasady udostępniania baz

Bazy prawnicze ogólnodostępne

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO)

CBO przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych (anonimizowane) i udostępnia jest na stronie internetowej NSA. Baza została startowo zasilona wybranymi orzeczeniami (dostępnymi testowo od początku 2007 na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) i jest codziennie na bieżąco aktualizowana przyrostowo danymi gromadzonymi w systemie komputerowym NSA i WSA, które nie zostały wykluczone z udostępniania w Internecie, oraz dla których utworzono wersję zanonimizowaną orzeczenia.

więcej o Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO)

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika. Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Portal dostępny na stronie: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

więcej o Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Baza dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl.

więcej o Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

Baza wyroków sądowych

Baza wyroków sądowych jakie zapadły w Polsce dostępna na stronie: https://wyrok.org/.

więcej o Baza wyroków sądowych