Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

​25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność WBP dla osób ze szczególnymi potrzebami

I. Dostępność siedziby Wydziałowej Biblioteki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Wróblewskiego), ul. Olszewskiego 2

 1. Dojazd transportem publicznym do skrzyżowania ulic Franciszkańskiej, Straszewskiego i Zwierzynieckiej - przystanek ‘Filharmonia’, tramwaj linii: 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 24. Przejścia dla pieszych wyposażone są w sygnalizację świetlną i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.
 2. Budynek nie posiada własnego parkingu. Dostępne są miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania, a także bezpłatne miejsca odpowiednio oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Wejście do Collegium Wróblewskiego zlokalizowane jest od strony Plant. Dojście dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest od ulicy Wiślnej lub od ulicy Jagiellońskiej. Budynek mieści się za bramą posesji. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku otwierają się ręcznie. Przy drzwiach po prawej stronie nisko na ścianie znajduje się przycisk, który służy do powiadomienia pracowników portierni o potrzebie pomocy przy otwieraniu drzwi.
 4. Brak ograniczeń wstępu dla osób z psem asystującym. W przypadku psa asystującego przewidziane jest poidełko na wodę.

II. Lokalizacja pomieszczeń biblioteki i usprawnienia w budynku

 1. Na wprost wejścia w holu budynku znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać pomoc i niezbędne informacje. Komunikację pionową w budynku zapewnia winda - w korytarzu na lewo od holu głównego.
 2. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza zajmuje pomieszczenia na parterze w lewej części budynku. Prowadzi do nich korytarz na lewo od holu głównego, na jednym poziomie, bez stopni. Na ścianach tego korytarza po prawej stronie znajdują się strzałki kierujące odpowiednio do czytelni, wypożyczalni i katalogu. Nie ma progów utrudniających poruszanie się czytelnikom po bibliotece, za wyjątkiem niskiego progu o wysokości 3 cm w drzwiach do wypożyczalni. W razie potrzeby bibliotekarz dyżurujący na stanowisku zlokalizowanym po prawej stronie blisko wejścia pomaga w pokonaniu tego progu.
 3. W korytarzu naprzeciw wejścia do czytelni znajdują się zamykane szafki przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych osób korzystających z czytelni. Kluczyki do szafek i ewentualną pomoc można uzyskać w czytelni.
 4. Po lewej stronie wejścia do czytelni zlokalizowana jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. 
 5. Pracownicy biblioteki zostali przeszkoleni w zakresie świadomości i pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.  

III. Oferta i ułatwienia w dostępie do zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych

 1. W czytelni WBP znajduje się stanowisko przygotowane do pracy dla osób z niepełnosprawnością wzroku - komputer z odpowiednim oprogramowaniem i słuchawkami nausznymi, umożliwiającymi odsłuchanie tekstu. Można także korzystać z własnych słuchawek.
 2. Czytelnia wyposażona jest w profesjonalny skaner z OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). 
 3. Możliwe jest udostępnienie pętli indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu, po zgłoszeniu takiej potrzeby mailowo lub telefonicznie do wypożyczalni lub czytelni WBP z (co najmniej) jednodniowym wyprzedzeniem. 
 4. W czytelni osoba może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów książkowych i czasopism z podręcznego zasobu (w wolnym dostępie), jak również zamawiając potrzebne pozycje z magazynu biblioteki. Zamówienia takie można składać z wyprzedzeniem zdalnie poprzez system biblioteczny, bądź na miejscu u dyżurującego bibliotekarza. 
 5. Z biblioteki na zewnątrz można pożyczać książki stanowiące zasoby wypożyczalni, zlokalizowane w dwóch pomieszczeniach na regałach w wolnym dostępie. W razie potrzeby dyżurujący pracownik służy pomocą w realizacji wypożyczenia.
 6. W ramach dostępu do sieci UJ na własnych urządzeniach albo z dowolnych terminali w czytelni, wypożyczalni lub katalogu - użytkownik może korzystać z ponad 100 baz pełnotekstowych prenumerowanych przez UJ, w tym z baz prawniczych zakupionych przez Wydział Prawa i Administracji UJ dla swoich studentów i pracowników. Ponadto może korzystać z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Wykaz baz prawniczych i szczegółowe zasady dostępu do nich podane są pod adresem: https://wpia.uj.edu.pl/wbp/zasoby/bazy-prawnicze
 7. Z dedykowanego terminala w czytelni możliwy jest dostęp do systemu ‘Academica’ - cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Usługa wymaga aktywowania konta w systemie ‘Academica’, po zgłoszeniu takiej potrzeby dyżurującemu bibliotekarzowi.
 8. Do studentów i studentek UJ ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępu do materiałów dydaktycznych skierowana jest oferta korzystania ze zbiorów biblioteki ABC (Akademicka Biblioteka Cyfrowa) oraz programu ‘Hamlet’. Więcej informacji na stronie: Adaptacja materiałów dydaktycznych - Centrum Dostępności - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)
 9. Na Uniwersytecie Jagiellońskim można bezpłatnie skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Zasady i szczegółowe informacje podaje Centrum Dostępności UJ pod adresem: https://cd.uj.edu.pl/dostepnosc/kom-inf/tlumaczenia-w-polskim-jezyku-migowym