Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Pracownicy naukowi i dydaktyczni WPiA UJ mają możliwość bezpłatnego zamawiania za pośrednictwem naszej Biblioteki materiałów bibliotecznych, których nie posiadają krakowskie biblioteki, z innych bibliotek w kraju. Sprowadzone pozycje udostępniane są wyłącznie w Czytelni, na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.

Zgłoszenia zawierające dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji oraz wszelkie zapytania w sprawie wypożyczeń międzybibliotecznych prosimy kierować na adres: mb.wbp@uj.edu.pl.

Z usługi wypożyczeń zamiejscowych do celów naukowych mogą również korzystać doktoranci WPiA, dołączając do zgłoszenia opinię promotora lub innego opiekuna naukowego z uzasadnieniem potrzeby sprowadzenia publikacji.

Sprowadzanie materiałów bibliotecznych niedostępnych w kraju z bibliotek zagranicznych prowadzi Biblioteka Jagiellońska (usługa odpłatna). Więcej informacji na stronie BJ.

 

Academica

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza zaprasza studentów i pracowników WPiA UJ do korzystania z Academiki - cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Użytkownik zyskuje dostęp do ponad 3 600 000 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Czytelni WBP

  • Dostęp do systemu możliwy jest wyłącznie z oznaczonego terminalu w Czytelni w godzinach otwarcia biblioteki.
  • Rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz dyżurujący.
  • Rejestracja w systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.
  • Logowanie odbywa się przy pomocy przydzielonego czytelnikowi loginu oraz hasła. Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek – Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ.
  • Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w wyżej wspomnianym Regulaminie oraz w Podręczniku Czytelnika CWPN Academica.

W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej publikacji w zasobach Academiki istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na jej digitalizację do pracownika WBP lub na adres: czytelnia.wbp@uj.edu.pl. Zgłoszenie zostanie przekazane do Biblioteki Narodowej.