Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z Krakowa wspiera rozwój zawodowy studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Kancelaria udziela finansowego wsparcia studentom UJ biorącym udział w międzynarodowych konkursach Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu oraz konkursie mediacji w sprawach gospodarczych organizowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC International Commercial Mediation Competition).

Kancelaria wspiera również organizację konferencji naukowych organizowanych przez TBSP oraz warsztatów IP Student, umożliwiając wyróżniającym się studentom odbycie stażu i zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych pod opieką wspólników Kancelarii.