Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O wydarzeniu

Celem spotkań jest wymiana myśli naukowej oraz integracja naszej wspólnoty wydziałowej. Podejmujemy uniwersalne zagadnienia naukowe dla wszystkich gałęzi prawa. Chcemy stworzyć przestrzeń społeczną dla wymiany wiedzy rozproszonej w różnych jednostkach naukowych i w bardzo licznym środowisku naszego Wydziału.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Seminarium Wydziałowe: Problem przemocy ze względu na płeć z perspektywy empirycznej, prawa europejskiego oraz polskiego prawa karnego

Data: 12 kwietnia 2024

Prelegentki i prelegenci

Katedra Prawa Europejskiego:

 • mgr Natasza Gadowska – Algorytmiczna dyskryminacja ze względu na płeć: wyzwania i możliwości
  MateriałyRaport UNESCORaport KE
 • mgr Jakub Kozłowski – Prawne środki ochrony wobec algorytmicznej dyskryminacji ze względu na płeć
  Materiały: AI ActArtykuł rozwijający problematykę
 • Zuzanna Maszniew – Molestowanie seksualne w miejscu pracy i Kontrakty Kupidyna w świetle prawa unijnego
  Materiały: Dyrektywa

Katedra Prawa Karnego:

Zakład Socjologii Prawa:

 • mgr Katarzyna Struzińska – Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć w środowisku akademickim – wybrane wyniki badań i rekomendacje
  MateriałyStrona projektu badawczego UniSAFE

Moderatorka

 • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Uczestnicy

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych naszego Wydziału, emerytowanych pracowników naukowych oraz doktorantów.

Harmonogram

 • godz. 16.30-18.45 – część merytoryczna
 • godz. 19.00 – część nieformalna

Miejsce

Sala Audytoryjna w Pałacu Larischa