Habilitacje i doktoraty

Prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie

Z ogromną radością informujemy, że prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał w dniu 19 maja 2015 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

W wygłoszonym  w trakcie uroczystości przemówieniu Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Pauly, a następnie w laudacji  Prof. dr Johannes Masing (sędzia Związkowego Trybunału Konstytucyjnego i profesor prawa publicznego na Uniwersytecie we Freiburgu) podkreślali szczególne zasługi Profesora Biernata dla rozwoju nauki prawa administracyjnego, konstytucyjnego i europejskiego, jego zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a także uznanie, jakim cieszy się w prawniczych środowiskach naukowych w Europie.

Wręczenia dyplomu potwierdzającego nadanie doktoratu honorowego dokonał Prezydent Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Rosenthal oraz Dziekan Wydziału Prawa  Prof. dr Walter Pauly. W zorganizowanej przez Uniwersytet w Jenie uroczystości licznie wzięli udział członkowie Rady Wydziału i Senatu Uniwersytetu w Jenie, ministrowie rządu krajowego Turyngii, profesorowie niemieckich uniwersytetów i inni przedstawiciele niemieckich i polskich środowisk prawniczych, w tym sędziowie sądów administracyjnych z Krakowa i z Turyngii. Wydział Prawa i Administracji UJ reprezentował Prodziekan,  Prof.  dr hab. Jerzy Pisuliński, a Katedrę Prawa Europejskiego UJ prof. dr hab. Sławomir Dudzik.

W trakcie uroczystości Profesor S. Biernat wygłosił wykład poświęcony orzecznictwu polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach europejskich.

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Data publikacji: 25.05.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura