Habilitacje i doktoraty

Konkurs Prezesa UOKiK rozstrzygnięty

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w IV edycji Konkursu prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów I i III nagroda przypadła absolwentom WPiA UJ. Za najlepszą Kapituła Konkursu uznała pracę mgr Ewy Mazur pt. "Kwalifikacja prawna ostrzeżeń wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla podróżujących z punktu widzenia prawidłowości wykonania zobowiązania z umowy o świadczenie usług turystycznych", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Fryderyka Zolla. III nagrodę zdobył natomiast mgr Konrad Kąkol na podstawie pracy zatytułowanej "Przedkontraktowe obowiązki informacyjne". Jej promotorem był prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 lutego b.r. w centrum konferencyjnym UOKiK w Warszawie. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 20.01.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura