Przejdź do głównej treści

Habilitacje i doktoraty

Dwa certyfikaty „Studia z przyszłością” dla kierunku „Intellectual Property and New Technologies” prowadzonych na WPiA.

Miło nam poinformować, że nowy kierunek studiów magisterskich w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies” prowadzony na WPiA przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej uzyskał aż dwa certyfikaty jakości w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, w tym wyróżnienie specjalne „Laur Europejski” za wzorowe umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku inwestowaniem w najwyższą jakość edukacji, nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.

Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej na Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. W imieniu Wydziału, certyfikaty odebrali: dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ, prodziekan WPiA oraz prof. dr hab. Andrzej Matlak, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Uruchomiony w 2018 r. kierunek „Intellectual Property and New Technologies” jest realizowany we współpracy z Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP. Jest drugim w Europe i siódmym na świecie kierunkiem realizowanym z WIPO – największą na świecie organizacją zajmującą się własnością intelektualną i edukacją w tej dziedzinie.

Program studiów kierowany jest przede wszystkich do osób zainteresowanych uzyskaniem wszechstronnej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej. Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule, w której zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze.