Przejdź do głównej treści

Habilitacje i doktoraty

Dr hab. Michał Kowalski sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pan dr hab. Michał Kowalski z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego został wpisany na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski w latach 2018-2020.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 29 Regulaminu ETPC, sędzia ad hoc wybierany jest do udziału w rozpatrywaniu sprawy przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z listy przedłożonej uprzednio przez państwo-stronę Konwencji, jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się albo jeżeli brak jest takiego sędziego.

Warto w tym miejscu dodać, że stałym sędzią polskim w ETPCz jest prof. Krzysztof Wojtyczek również z WPIA UJ.

Komunikat prasowy MSZ