Habilitacje i doktoraty

Podsumowanie tegorocznych rankingów wydziałów prawa i kierunków

 

W 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego utrzymał pierwszą pozycję we wszystkich branżowych rankingach, ponadto po raz pierwszy administracja zwyciężyła w rankingu kierunków magazynu „Perspektywy”.

W przypadku rankingów wydziałów prawa, jest to już czwarty najlepszy wynik z rzędu w klasyfikacji „Rzeczpospolitej” oraz siódmy z rzędu wg „Gazety Prawnej”. Oba rankingi oparte są na podobnych założeniach, różnią się jedynie w kilku punktach. Ranking „Gazety Prawnej” w większym stopniu zwraca uwagę na wyniki absolwentów w egzaminach na aplikacje prawnicze, natomiast „Rzeczpospolita” skupia się na znaczeniu kadry naukowej. Wyniki w obu branżowych klasyfikacjach są ze sobą spójne, zarówno w jednym jak i drugim rankingu do czołówki należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski, ale tylko nasz Wydział oraz UW utrzymuje największą stabilizację w uzyskiwanych pozycjach.

 

 

Tradycyjnie jesteśmy najmocniejsi w kategoriach, które oceniają potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Niższe rezultaty notujemy w zakresie współpracy międzynarodowej, ale zgodnie z zapowiedzą prof. Jerzego Pisulińskiego, Dziekana WPiA UJ, Wydział obiera mocny kurs na umiędzynarodowienie: - W dalszym ciągu chcemy przybliżać WPiA UJ do standardów międzynarodowych. Liczymy na to, że współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi pozwoli nam stać się ważnym ośrodkiem badań w skali europejskiej. W tym kontekście myślimy też o otworzeniu nowych kierunków studiów II stopnia w języku angielskim, jednego z zakresu kryminologii sądowej, a drugiego – własności intelektualnej. Liczymy na to, że w ciągu dwóch lat będziemy je mieć w swojej ofercie edukacyjnej. Planujemy też reformę studiów na kierunku administracja. Obecnie na rynku jest bardzo duża konkurencja, więc zamierzamy dokonać zmian w programie, tak aby był on lepiej dostosowany do potrzeb rynku.

Biorąc pod uwagę konkurencyjność na rynku pracy absolwentów i efektywność kształcenia Wydział Prawa i Administracji UJ jest liderem o ugruntowanej historii. Niesłabnąca popularność wszystkich prowadzonych kierunków jest tego potwierdzeniem.

Warto przypomnieć, że ważnym współczynnikiem mierzącym efektywność kształcenia są wyniki na aplikacje prawnicze – absolwenci studiów stacjonarnych uzyskują tutaj najlepsze rezultaty, a absolwenci niestacjonarni (łączący nieraz pracę zawodową ze studiami) tylko nieznacznie ustępują swoim kolegom ze studiów bezpłatnych.

 

 

Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany w zakresie wzmocnienia poziomu umiędzynarodowienia oraz zmniejszenia liczby studentów pierwszego roku na WPiA UJ i tym samym podniesienia współczynnika dostępności kadry oraz jakość kształcenia, Wydział wciąż pozostanie bezkonkurencyjny w skali kraju.

Data opublikowania: 28.06.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski