Habilitacje i doktoraty

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka wybrana do PAN

Pani prof. dr hab. Krystyna Chojnicka została wybrana na członka korespondenta Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Pani Profesor została również wybrana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-20. W imieniu całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji gratulujemy Pani Profesor wyboru.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
dziekan

Data opublikowania: 06.12.2016
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski