Habilitacje i doktoraty

Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem w Kobe (Japonia)

Wydział Prawa i Administracji UJ ma zaszczyt poinformować, iż 24 października 2016r. zawarto porozumienie pomiędzy WPiA UJ, a japońskim Graduate School of Law Kobe University.

To już druga umowa inicjująca współpracę Wydziału z krajami dalekiego wschodu. Podpisane porozumienie przewiduje wymianę pracowników między obiema uczelniami i nowe zajęcia dla Studentów.

W trakcie uroczystości głos zabrali prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz prof. Takehisa Nakagawa, którzy podkreślali wagę porozumienia dla studentów i pracowników obu Uczelni. Uroczystość miała miejsce w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa

Dzięki zawartemu porozumieniu oferta dydaktyczna na WPiA UJ została poszerzona o dwa nowe kursy prowadzone w języku angielskim, których tematem jest prawo japońskie: Japanese Legal System 1 i Japanese Legal system 2.

1 /image/image_gallery?uuid=6ceeda86-97c2-4013-a792-21803d1c53ee&groupId=41601 884 1328 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=42f083e4-eca0-47ec-bf5b-ff2b2c395b72&groupId=41601 1923 1282 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=849550ff-54c9-4f23-8cd7-283b1f05b88c&groupId=41601 1611 1074 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=85b952f4-4bee-49c7-a897-d08af6604861&groupId=41601 2592 1728 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=7247e82e-073b-4b13-b330-9f62be4914de&groupId=41601 2592 1728 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=53d6f154-718f-4f75-9369-e3062ea9c9d6&groupId=41601 2592 1728 7 5