Habilitacje i doktoraty

Dr hab. Piotr Dobosz członkiem Rady Ochrony Zabytków

Dr hab. Piotr Dobosz z Katedry Prawa Administracyjnego UJ został członkiem Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020. 

Wręczenie aktów powołania członkom Rady Ochrony Zabytków nowej kadencji odbyło się 28 czerwca br. podczas jej inauguracyjnego posiedzenia w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego programu, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii oraz projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dr hab. Piotr Dobosz jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, nauki administracji, historią prawa administracyjnego i ustroju konserwatorstwa polskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Danuta Matloch

Data opublikowania: 29.06.2016
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski