Habilitacje i doktoraty

Laudacje studenckie 2016

Laudacje studenckie 2016 w kategorii „Przyjaciel studenta" dla Pani prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej.

Prof. Chojnicka zasiada w kolegium dziekańskim Wydziału Prawa i Administracji nieprzerwanie od 14 lat. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich, zaś od 2008 r. sprawuje urząd dziekana. Osiem lat historii Wydziału pod jej kierownictwem można niewątpliwe zapisać po stronie sukcesów. Prof. Chojnicka z odwagą, niesłabnącym zaangażowaniem i godną podziwu skutecznością stawiała czoła wyzwaniom współczesności, wnosząc niebagatelny wkład w poprawę jakości kształcenia i obsługi administracyjnej, uatrakcyjnienie programu studiów i modernizację procesów dydaktycznych. Niekwestionowanym osiągnięciem jest uruchomienie nowego kierunku studiów i poszerzenie oferty zajęć praktycznych. W obliczu nasilającego się niżu demograficznego i rosnącej konkurencji zapewniła naszemu Wydziałowi pozycję lidera, o czym świadczyć mogą zarówno wyniki ogólnopolskich rankingów, jak i wyróżniające oceny MNiSW czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Chojnicka położyła też ogromne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury Wydziału. To właśnie dzięki niej, począwszy od roku akademickiego 2016/2017, studenci i pracownicy będą mogli korzystać z nowego, przestronnego i dostosowanego do naszych potrzeb centrum dydaktycznego przy ul. Krupniczej.

Każdy, kto spotkał na swojej drodze prof. Chojnicką wie, że jest ona osobą niezwykle życzliwą i otwartą. Prof. Chojnicka zawsze wspierała wszelkie formy działalności studenckiej. W ramach swojej polityki szeroko włączała studentów w proces podejmowania decyzji, nadając Samorządowi pozycję równoprawnego partnera. W relacjach między studentami a pracownikami przyjmowała rolę mediatora, starannie ważąc interesy obu stron i niejednokrotnie stając w naszej obronie. Przez lata służyła nam wsparciem przy realizacji nawet najbardziej złożonych i kosztownych projektów, takich jak informator studenta, pożegnanie absolwentów czy wydziałowe ligi sportowe. Swoim patronatem obejmowała również działalność kół naukowych i organizacji studenckich, wspomagając je organizacyjnie i finansowo. Konsekwentnie wspierała udział studentów w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, publikacjach naukowych, a nawet w prestiżowych konkursach międzynarodowych. Pod jej auspicjami przeprowadzono bodaj największą w historii reformę Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa – najstarszego koła naukowego w Polsce. Również dzięki jej staraniom Samorząd i TBSP dzielą obecnie wspólną siedzibę przy ul. Straszewskiego – siedzibę, której niejeden mógłby nam pozazdrościć.

Prof. Chojnicka dała się poznać nie tylko jako sprawny zarządca, ale także świetny dydaktyk. Jej zajęcia z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów. Szczególnie dobrą opinię zyskały seminaria dyplomowe, które przez wielu uznawane są za modelowy przykład relacji mistrz-uczeń.

Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji: 24.05.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura