Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Kierunek Prawo

Collegium Novum, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

fax: 0-12 663 11 18

Dziekanat czynny:

  • wtorek - 11.00-14.00
  • środa - 11.00-14.00
  • czwartek - 11.00-14.00
  • piątek - w terminach zjazdów 12.00-16.00, poza terminami zjazdów 11.00-14.00
  • sobota - w terminach zjazdów 10.00-14.00, poza terminami zjazdów nieczynne

STUDIA NIESTACJONARNE - pokój 57
mgr Bożena Jagielska
prowadzi I i były V (16/17) rok studiów tel: 0-12 663 11 61
e-mail: bozena.jagielska@uj.edu.pl

mgr Maria Doniec
prowadzi V   rok studiów tel: 0-12 663 11 62
e-mail: maria.doniec@uj.edu.pl

mgr Jolanta Węglarz
prowadzi II rok studiów tel: 0-12 663 11 60
e-mail: jolanta.weglarz@uj.edu.pl

mgr Monika Rokosz
prowadzi IV rok tel: 0-12 663 13 99
e-mail: monika.rokosz@uj.edu.pl

mgr Bartosz Sander
prowadzi III rok tel: 0-12 663 14 96
e-mail: bartosz.sander@uj.edu.pl