Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Studenckie koła naukowe

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ (TBSP UJ) działające od 1851 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu, w 2014 r. zostało przekształcone w radę kół naukowych. Towarzystwo zrzesza obecnie ponad trzydzieści kół naukowych afiliowanych przy katedrach i innych jednostkach Wydziału Prawa i Administracji UJ. Towarzystwo prowadzi działalność dydaktyczną. W każdym roku akademickim studenci poszczególnych kół naukowych prowadzą uzupełniające zajęcia dydaktyczne dla młodszych kolegów, jak również organizują dla nich konkursy przedmiotowe, w których zwycięzcy najczęściej premiowani są zwolnieniem z egzaminu. W ramach działalności naukowej koła Towarzystwa organizują konferencje i seminaria naukowe o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, które wieńczą publikacje naukowe najczęściej redagowane przez opiekunów naukowych kół. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą. Od 2008 r. wydawany jest w elektronicznej formie kwartalnik "Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego" (IPP TBSP UJ), który w 2013 r. uzyskał 4 pkt. według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcję Kuratora TBSP UJ pełni prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa UJ.

European Law Students Association (ELSA)

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) to największa w Europie organizacja zrzeszająca studentów prawa. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1991 roku działa jedna z 15 polskich grup lokalnych (ELSA Kraków) tego stowarzyszenia, liczy ona ponad 100 członków. Działalność ELSA podzielona jest na cztery obszary: praktyki studenckie, aktywność akademicka, seminaria i konferencje oraz marketing. Wieloletnim opiekunem ELSA Kraków był prof. dr hab. Stanisław Waltoś, a obecnie jest nim Prodziekan WPiA UJ prof. dr hab. Dorota Malec.

Klub Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klub Debat Parlamentarnych UJ to koło naukowe zajmujące się najpopularniejszym formatem debatowania akademickiego na świecie – stylem brytyjskim parlamentarnym (tzw. BP Debates). W ramach Klubu raz w tygodniu odbywają się spotkania, w których skład wchodzi debata w formacie turniejowym po polsku oraz po angielsku. Ponadto członkowie Klubu biorą udział w warsztatach debatanckich, projektach lokalnych i regionalnych, turniejach krajowych oraz międzynarodowych, a także Uniwersyteckich Mistrzostwach Europy w Debatowaniu (EUDC).

Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ

Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ zrzesza osoby zainteresowane regulacjami prawnymi w sektorze ochrony zdrowia. Celem Koła jest działalność naukowa i samokształceniowa, realizowana poprzez organizację konwersatoriów, spotkań z ekspertami oraz konferencji i sesji naukowych. Działalność Koła polega na organizowaniu – na poziomie lokalnym i ogólnopolskim – projektów dotyczących szeroko pojętego prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i bioetyki. Opiekunem naukowym Koła jest dr Tomasz Sroka. Więcej informacji o działalności Koła na stronie: http://www.knpm.uj.edu.pl/

Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska

Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska powstało w lutym 2014 r. KNK UJ działa przy Katedrze Kryminalistyki, na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Celem działalności Koła jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kryminalistyki poprzez działalność dydaktyczną oraz naukowo - badawczą. Członkowie Koła przeprowadzają coroczny konkurs przedmiotowy z kryminalistyki, organizują i biorą udział w licznych spotkaniach z ekspertami, warsztatach oraz szkoleniach. KNK UJ jest również organizatorem wydarzenia FSLab. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz. Bieżące informacje o działalności Koła znajdują się na naszej stronie oraz na profilu na Facebooku.