Kancelaria SPCG

Kancelaria SPCG z Krakowa od wielu lat wspiera finansowo konferencje i seminaria naukowe organizowane na Wydziale Prawa i Administracji przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, koło naukowe studentów prawa UJ (działające od 1851 r.). Kancelaria wspiera też działalność utworzonego we wrześniu 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów.

Na wsparcie kancelarii SPCG mogą też liczyć studenci prawa UJ uczestniczący w międzynarodowych konkursach: Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu oraz w międzynarodowym konkursie mediacji w sprawach gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition).

Kancelaria sponsoruje także studentów i doktorantów Wydziału będących członkami Sekcji Młodych International Association of Legal and Social Philosophy (w tym między innymi przez dotację na rzecz Zjazdu Młodych Teoretyków Prawa). Wspólnicy Kancelarii wspomogli finansowo Szkołę Prawa Polskiego na Uniwersytecie Lwowskim oraz udział doktorantów Wydziału Prawa w Światowych Kongresach Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej w Pekinie i Frankfurcie.