Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązki pracy w systemie USOSweb

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, począwszy od roku akademickiego 2011/2012 wprowadzony zostaje tzw. „elektroniczny indeks".

W celu jego właściwego funkcjonowania niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach oraz podział obowiązków pracy w systemie USOS i USOSweb.

Poniżej przedstawione są obowiązki pracy w systemie USOSweb dotyczące studentów.

Student

Obowiązki pracy w systemie USOSweb

 1. Poczta elektroniczna:
  • posiadanie aktualnego konta e-mailowego w domenie uj.edu.pl
  • regularne sprawdzanie poczty (wszystkie decyzje, zawiadomienia, wezwania będą wysyłane elektronicznie)
 2. Dane osobowe:
  • zgłaszanie zmian w danych osobowych w Dziekanacie
 3. Rejestracja na zajęcia:
  • rejestracja w terminach: do 20 października – zajęcia całoroczne i semestr zimowy; do 20 marca – semestr letni
  • podpięcie przedmiotów pod odpowiedni program oraz etap studiów (w zakładce: moje studia – podpięcia)
  • wydruk deklaracji z USOS-a i złożenie podpisanej deklaracji w Dziekanacie (do 7 dni od zakończenia rejestracji)
 4. Rozliczenie roku akademickiego:
  • zgłoszenie do rozliczenia (do 14 dni po zdaniu ostatniego egzaminu)
 5. Oceny i zaliczenia
  • sprawdzanie wpisanych ocen i zaliczeń
  • zgłaszanie braków lub błędnych ocen do 7 dni po wpisaniu ocen przez prowadzącego (w Sekretariatach Katedr lub bezpośrednio u prowadzącego przedmiot: e-mailem)
 6. Płatności
  • sprawdzanie zleceń należności wygenerowanych przed Dziekanat (w USOSweb)
 7. Gotowość do wypełnienia ankiet

Wszyscy studenci zobowiązani są do zapoznania się z zakresem obowiązków sporządzonym przez Dziekana Wydziału i zastosowaniem go w praktyce.

Data opublikowania: 25.03.2013
Osoba publikująca: Jerzy Kura