Przejdź do głównej treści

Habilitacje i doktoraty

Przyznano stypendia dla wybitnych młodych naukowców!

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród czterech laureatów wywodzących się z Wydziałów Prawa, trzech reprezentuje WPiA UJ.

Gratulujemy:
dr Ewie Laskowskiej-Litak,
dr. hab. Adamowi Dyrdzie,
dr. Grzegorzowi Blicharzowi.

Stypendystom życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej!

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy (do 35 roku życia) zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.