Habilitacje i doktoraty

Grant z Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Andrzej Światłowski uzyskał grant z Narodowego Centrum Nauki, w prestiżowym konkursie grantowym OPUS 12. Tytuł zaplanowanego na dwa lata programu badawczego brzmi „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta”. Dr hab. Andrzej Światłowski jest p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ. Jest autorem ponad 100 publikacji, głównie z zakresu prawa karnego procesowego.

Warto podkreślić, że będzie to drugi grant NCN OPUS realizowany obecnie w Katedrze Postępowania Karnego - obok kierowanego przez dr hab. Dobrosławę Szumiło-Kulczycką grantu „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”.

Data opublikowania: 25.05.2017
Osoba publikująca: Jerzy Kura