Habilitacje i doktoraty

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP dla prof. Retta Ludwikowskiego

2 grudnia 2016 prof. Rett Ryszard Ludwikowski otrzymał z rąk Józefa Gawrona, wicewojewody małopolskiego, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. Laudację dla prof. Ludwikowskiego wygłosił prof. Bartosz Brożek, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Podkreślił on, iż bez profesora Retta Ryszarda Ludwikowskiego nie byłoby dzisiejszej współpracy polsko-amerykańskiej. Nie byłoby również programów rozwijanych za jego sprawą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a których wdzięczni absolwenci to już tysiące studentów, którzy dzięki nim mogli czerpać bezcenną wiedzę oraz umiejętności niemożliwe do uzyskania w inny sposób, jak tylko przez kontakt z amerykańskimi metodami edukacyjnymi.

Należy podkreślić, iż niezwykle cennym elementem działalności profesora Retta Ryszarda Ludwikowskiego jest jego koordynowanie International Business and Trade Summer Law Program, która corocznie od 1991 r. odbywa się w Krakowie. Celem tej cennej inicjatywy jest gromadzenie studentów polskich oraz amerykańskich, którzy od polskich i amerykańskich naukowców wspólnie uczą się o międzynarodowych aspektach prawa gospodarczego, jak również polityki gospodarczej.W ten sposób profesor Rett Ludwikowski w rzeczywisty sposób zapoczątkował szczególnie owocną kartę współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a The Catholic University of America Columbus School of Law, która dziś rozpowszechniona jest na wielu polach, między innymi za sprawą praktycznego nauczania prawa w poradni prawnej (w której studenci prawa uczą się udzielać porad prawnych najuboższym, poznając, poza rzeczywistym oddziaływaniem prawa, także społeczne znaczenie zawodu prawnika), czy programu Szkoły Prawa Amerykańskiego (w którym studenci uczą się poszczególnych dziedzin prawa amerykańskiego, zapoznając się z amerykańską metodologią nauczania prawa i specyfiką dyskursu prawnego w systemie common law).

Profesor Rett Ryszard Ludwikowski swoją karierę w dużej mierze poświęcił dialogowi polsko-amerykańskiemu, a w szczególności wzajemnemu przybliżaniu Polakom wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki, ich historycznej oraz współczesnej polityce, prawie, gospodarce, społeczeństwie, kulturze, jak również, co tym bardziej cenne, na przekazywaniu Amerykanom tożsamej wiedzy o Polsce. W ten sposób profesor Rett Ryszard Ludwikowski najskuteczniej, jak to tylko było możliwe, wykorzystał niełatwe dzieje swojego życia, by jak najlepiej przysłużyć się dwóm państwom, które go ukształtowały.

1 /image/image_gallery?uuid=1373316c-b3e2-4f65-9ebf-8f2646e1c297&groupId=41601 2048 1365 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=8e5c7034-ad2f-4990-9d9d-fb837c8a89aa&groupId=41601 2048 1365 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a0c3c9a1-0a8e-40ca-92f5-eaf828e678c4&groupId=41601 2048 1365 4 2