Habilitacje i doktoraty

Profesor Jacques Leroy uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP

24 listopada 2016 r. prof. Jacques Leroy otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta RP medal wręczył Paweł Ćwik, wicewojewoda małopolski.

W laudacji prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ podkreślił ogromne zaangażowanie uhonorowanego w rozwój współpracy polsko-francuskiej na naszym wydziale. Jacques Leroy od 2006 roku kieruje Szkołą Prawa Francuskiego na UJ i odpowiada za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Dzięki jego pracy obydwa programy działają i cieszą się dużą popularnością pomimo kryzysu zainteresowania analogicznymi dyplomami na innych polskich uczelniach. Ponadto prof. Leroy działa z dużym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji Szkoły także poprzez inicjatywy o charakterze naukowym. W 2008 r. wraz z prof. Wojtyczkiem zorganizował konferencję poświęconą 50-leciu obowiązywania Konstytucji Republiki Francuskiej, która zgromadziła wielu przedstawicieli nauki francuskiej i polskiej. Również z jego inicjatywy w 2010 r. odbyły się pierwsze Polsko-Francuskie Dni Prawnicze poświęcone zagadnieniu wzajemnego wpływu systemów prawnych. Warto zaznaczyć, że równolegle do przyznania medalu, w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa, odbyła się 4. już edycja tego wydarzenia.

1 /image/image_gallery?uuid=d2c88bd7-a9da-45e2-ba81-106f508ff1fb&groupId=41601 2048 1365 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=9a9db41e-6ef4-4613-a478-05fd0bd9ae32&groupId=41601 2048 1365 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=1f86243b-c8e0-4137-893c-d26d36a061be&groupId=41601 2048 1365 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=f3bbb2e8-4934-4f13-a19c-41dafe0aa9d6&groupId=41601 2048 1365 5 3