Habilitacje i doktoraty

Prof. dr hab. Piotr Kardas wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Pan prof. dr hab. Piotr Kardas na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej​ w dniu 3 grudnia 2016 roku został wybrany na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W imieniu całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji UJ gratuluję Panu Profesorowi tego wyboru.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
dziekan

Data opublikowania: 06.12.2016
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski