Habilitacje i doktoraty

Mediuj dookoła świata
Sześć turniejów, trzy kontynenty, 17 pucharów!

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Uniwersytet Jagielloński w znacznym stopniu zaznaczył swoją obecność na mediacyjnej arenie międzynarodowej. Poszerzając zakres działalności, poza konkurs mediacyjny ICC w Paryżu, gdzie nasz Uniwersytet odnosił liczne sukcesy i gdzie obecność naszych reprezentantów od wielu lat jest wręcz „obowiązkowa", nasi studenci wzięli udział w sześciu prestiżowych konkursach mediacyjnych odbywających się w Europie, Azji i Ameryce Północnej zdobywając liczne osiągnięcia i umacniając pozycję Uniwersytetu jako jednego z najlepszych akademickich ośrodków mediacyjnych na świecie.

Konkursy:

The Second Taras Shevchenko National University of Kyiv Mediation Tournament, Kijów,

Organizatorzy: International Academy of Dispute Resolution, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

Konkurs w Kijowie był jednym z pierwszych zorganizowanych przez International Academy of Dispute Resolution w kraju z systemem civil law. Misją INADR jest szerzenie idei mediacji i ADR w ogóle na całym świecie. Jesteśmy zaszczyceni, że to Uniwersytet Jagielloński jak pierwsza uczelnia w Polsce zaangażował się w działalność mediacyjną INADR. Turniej w Kijowie stanowił pierwszy krok na mapie mediacyjnej podróży z International Academy of Dispute Resolution.

The 14th Annual International Law School Mediation Championships, Londyn

Organizatorzy: International Academy of Dispute Resolution, BPP University oraz University College London;

W mistrzostwach w Londynie uczestniczyły 43 drużyny mediacyjne z całego świata. Gośćmi byli eksperci z zakresu mediacji, praktycy i teoretycy, którzy przeprowadzili szereg szkoleń. Nasi reprezentanci zostali zaproszeni do udziału w Advanced Mediation and Leadership Training prowadzony m.in. przez Anę Virginię Bauder z CEDR, Kathleen Chavez z INADR, dr Elenę Koltsaki z AKKED-Prometheus Training Institute oraz prof. Richarda Calkinsa, prezesa INADR. W czasie turnieju studenci musieli stawić czoło pozornie niemediowalnym sprawom, m.in. dotyczących postrzelenia i zarzutów krymialnych czy mediacji z udziałem podmiotu trzeciego.

CDRC Vienna- The IBA- VIAC Mediation and Negotiation Competition, Wiedeń

Organizatorzy: International Bar Association, Vienna International Arbitral Centre;

Była to pierwsza edycja turnieju mediacyjnego opartego na kilkudziesięcio-stronicowym problemie rozważanym w konkursie arbitrażowym Willem C. Vis Moot. Ideą konkursu CDRC jest unaocznienie faktu, że mediacja jest możliwa w każdym momencie postępowania, nie tylko sądowego ale także przed trybunałem arbitrażowym.

Do Wiednia przyjechały najlepsze drużyny z Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz Europy. Niezwykle wysoki poziom tego konkursu najlepiej obrazuje fakt, że finaliści aby dotrzeć na szczyt, musieli zmierzyć się z reprezentacjami University of São Paulo (którzy zajęli drugie miejsce w ubiegłorocznej edycji konkursu ICC w Paryżu) oraz University of New South Wales (tegoroczni zwycięzcy w Paryżu).

European Mediation Tournament Mediate '16, Wilno

Organizatorzy: International Academy of Dispute Resolution, World Mediation Organisation oraz Mykolas Romeris University;

Podczas organizacji tego konkursu swoje siły połączyły dwa ośrodki międzynarodowe INADR oraz WMO. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 16 drużyn z Europy i Azji. W trakcie rozgrywek studenci zmierzyli się z kazusami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i międzynarodowego publicznego, wcielając się w role negocjatorów (klient-prawnik) oraz mediatora.

Lex Infinitum VMSCL-WMO International Dispute Resolution Competition 2016, Goa

Organizatorzy: World Mediation Organisation oraz  V. M. Salgaocar College of Law;

Była to pierwsza edycja konkursu mediacyjnego w Indiach, który łączył w sobie najciekawsze rozwiązania i podejścia z różnych konkursów mediacyjnych. Widoczne w Lex Infinitum były inspiracje CDRC Vienna (moduł konkursu), ICC Paris (problemy i mediation plan) oraz z turniejów INADR (warsztaty przedkonkursowe).

Konkurs kładł duży nacisk na zauważenie i radzenie sobie z różnicami kulturowymi w czasie rozwiązywania problemów gospodarczych, a udział ekspertów z obu Ameryk, Europy i Azji gwarantował kompleksowość i różnorodność w podejściu do problemu.

15th Annual International Law School Mediation Tournament, Chicago

Organizatorzy: International Academy of Dispute Resolution oraz Loyola University Chicago School of Law;

Była to kolejna edycja najstarszego międzynarodowego konkursu mediacyjnego na świecie. W turnieju wzięły udział 52 drużyny z Ameryki, Europy, Azji i Afryki. Zgodnie z formułą kokursową INADR, rozgrywki zostały poprzedzone zaawansowanymi szkoleniami z zakresu mediacji, ale też psychologii i antropologii konfliktu.

W tym samym czasie, z uwagi na fakt, że nasi reprezentanci są członkami założycielami oraz IDR&LC Board Members, wzieli oni udział w pierwszym zgromadzeniu Zarządu międzynarodowej organizacji International Dispute Resolution and Leadership Counsel;

Wyniki:

 • 1st place Best Mediators Team, Kijów
 • 10th Best International Team, Londyn
 • Outstanding New Mediation Programme Award, Londyn
 • 2nd Best Mediator, Wiedeń
 • Winners Mediation Team, Wilno
 • 1st Place Mediator Team, Wilno
 • 1st Place Advocate/Client Team, Wilno
 • 1st Place Individual Mediator, Wilno
 • 1st Place Advocate/Client Pair, Wilno
 • Winners Mediation Team, Goa
 • 1st Place Mediator, Goa
 • 2nd Best Negotiating Team, Goa
 • Best Negotiation Plan, Goa
 • Best Creative Moment as a Mediator, Goa
 • Best Mediation Plan, Goa
 • Highest Scoring Team (Preliminary), Goa

Ludzie:

Reprezentantami Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich opisanych wyżej konkursach byli studenci:

 • Agnieszka Majka,
 • Marta Samborska,
 • Jacek Czaja.

Ponadto, podczas konkursu CDRC Vienna, do którego studentom pomogła przygotować się dr Małgorzata Kożuch, Uniwersytet reprezentowało pięć osób:

 • wyżej wymieni,
 • Aleksander Hołubowski,
 • Sebastian Kleszyk.

Podsumowanie:

W okresie ostatnich dwóch lat nasi studenci byli oceniani i zostali docenieni przez najwybitniejszych ekspertów w zakresie Alternative Dispute Resolution na świecie, odbyli szkolenia organizowane przez Centre for Effective Dispute Resolution (London), International Academy of Dispute Resolution (Chicago) oraz uzyskali stypendia na udział w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez World Mediation Organisation (Berlin), a także nabyli umiejętności i doświadczenie, które umożliwią im karierę profesjonalnych mediatorów, efektywnych prawników oraz propagatorów idei mediacji w Polsce.

Podziękowania:

Za udzielone wsparcie reprezentanci Uniwersytetu składają serdeczne podziękowania na ręce Władz Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa ("SPCG"), bez których pomocy opisana podróż mediacyjna nie byłaby możliwa.

Data publikacji: 31.05.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura