Habilitacje i doktoraty

Dr Ewa Laskowska otrzymała stypendium START

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Ewa Laskowska otrzymała stypendium START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Ewa Laskowska jest pracownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ i kilkukrotnie sprawowała funkcję kierownika w wielu grantach badawczych. Jest też autorką licznych publikacji naukowych i opracowań.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 18.05.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura