Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych

Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych

Autor: Małgorzata Pyrcak-Górowska. W książce została omówiona problematyka materialnoprawna, procesowa i wykonawcza związana z orzekaniem i wykonywaniem detencji psychiatrycznej wobec osoby niepoczytalnej. Opracowanie przygotowano w oparciu o szeroko zakrojone badania aktowe. Można potraktować je jako praktyczną metodykę postępowania w sprawach o umorzenie postępowania wobec osoby niepoczytalnej i zastosowanie środka zabezpieczającego.

„Detencja psychiatryczna jako środek zabezpieczający spełnia w polityce społecznej ważną rolę. Z jednej strony służy zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą, z drugiej strony wymaga wmontowania w porządek prawny instrumentów gwarancyjnych, zabezpieczających obywateli przed nadużyciem tego środka celem pozbawienia człowieka wolności bez wystarczających do tego przyczyn. Jeśli traktujemy karę pozbawienia wolności jako ultima ratio, to także przy stosowaniu detencji psychiatrycznej musi być ustalona konieczność stosowania tego środka drastycznie wkraczającego w wolności i prawa gwarantowane konstytucyjnie jednostce. Książka pani dr Małgorzaty Pyrcak-Górowskiej znakomicie pokazuje złożoność i sposoby rozwiązania tych problemów”.

prof. dr hab. Andrzej Zoll

 

Małgorzata Pyrcak-Górowska — doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum UJ, autorka kilkunastu publikacji naukowych, w tym dotyczących środków zabezpieczających, wykonawca grantu „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i medycyny oraz wykłady na studiach podyplomowych na UJ, była koordynatorem w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Wydawca: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

ISBN: 978-83-948207-1-8

Copyright © 2017 by Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Kraków 2017