Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#LogicznyWybór

Najlepszy wydział prawa i administracji w Polsce!*

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj Wydział Prawa i Administracji UJ i przekonaj się, że to #LogicznyWybór!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty międzynarodowe

Wydział Prawa i Administracji UJ bierze udział w wielu projektach międzynarodowych, które otwierają świat nowych możliwości. Badania, wspólne wydarzenia, wymiany, wyjazdy, stypendia – wszystko jest w zasięgu ręki.

Uniwersytet Jagielloński jest członkiem prestiżowej sieci Una Europa, skupiającej jedenaście wybitnych uniwersytetów (oprócz UJ są to Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universiteit Leiden, Universität Zürich, University College Dublin). Una Europa opiera się na sześciu priorytetowych obszarach badawczych, poświęconych tematyce dziedzictwa kulturowego, danologii i sztucznej inteligencji, studiów europejskich, zdrowia, materiałów przyszłości, a także zrównoważoności (sustainability). Oprócz działań nakierowanych na doświadczonych badaczy, podejmowanych jest wiele inicjatyw dla studentów i doktorantów. Wydział Prawa i Administracji aktywnie uczestniczy w pracach Una Europa.

 

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. O wyjazd może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji. Jako student Wydziału możesz wybierać spośród ponad 100 uczelni w ponad 20 krajach, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Co więcej, w ramach projektów Erasmus+ organizowane są warsztaty, kursy, projekty i inicjatywy takie jak Tech Law Clinic oraz Blended Intensive Programs.

 

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Istotną rolę odgrywa również praktyczny aspekt zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium. Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych w trybie tutoralnym).

 

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwienie najlepszym studentom wybranych uniwersytetów odbycia stażu zawodowego w ww. instytucjach, co powinno przełożyć się na poprawę ich pozycji zawodowej  na wymagającym rynku pracy.