Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180323

Konferencja ,,Ochrona praw i wolności a działalność parlamentów"

Data: 23.03.2018
Czas rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, Poland
Organizator: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
Kontakt: prawo.konstytucyjne@gmail.com

ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską studencko – doktorancką konferencję naukową „Ochrona praw i wolności a działalność parlamentów narodowych”, która odbędzie się 23 marca 2018 r. w sali im. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius w Krakowie.

Konferencja została objęta opieką naukową Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[ZGŁOSZENIA]
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu podczas konferencji zapraszamy do nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami planowanych wystąpień przy użyciu formularza internetowego dostępnego pod linkiem: https://goo.gl/forms/ZwvhJnoIWbBTMURU2
Prosimy o dokładnie wypełnienie każdego z pól formularza oraz zwrócenie uwagi, aby nie wysyłać podwójnych zgłoszeń. Abstrakty niespełniające wymogu dot. liczby słów (300), nie zostaną uwzględnione.
Możliwe jest przygotowanie referatu przez dwie osoby. Dozwolone jest zgłoszenie tylko jednego referatu.
Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 15 minut.
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną. Format prezentacji ppt lub pptx.

[TERMINY]
25 lutego 2018 r. godz. 23:59 – termin końcowy nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami;
2 marca 2018 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników kwalifikacji referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

Selekcji referatów do wygłoszenia podczas konferencji dokona Komitet Merytoryczny, w skład którego wejdzie pracownik naukowy, doktorant Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ
i przedstawiciel Rady Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

[ZAKRES TEMATYCZNY]
Referaty zgłaszane do procedury kwalifikacyjnej powinny ściśle dotyczyć tematyki Konferencji. Proponowane obszary zagadnień:
• Pozycja ustrojowa parlamentów narodowych jako organów władzy państwowej wpływających na ochronę konstytucyjnych praw i wolności jednostki;
• Proces legislacyjny z perspektywy ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki;
• Związek funkcji parlamentu z ochroną konstytucyjnych praw i wolności jednostki;
• Ingerencja parlamentów narodowych w ochronę praw i wolności jednostki z perspektywy orzecznictwa TK, TSUE oraz ETPCz;
• Perspektywa prawnoporównawcza działalności parlamentów narodowych w kontekście ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

[OPŁATA KONFERENCYJNA]

Koszt czynnego udziału: 70 zł
Koszt biernego udziału: 35 zł
Prosimy zgłaszać chęć biernego uczestnictwa mailowo, do końca lutego 2018 r.

Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych zawiera:
- pakiet materiałów konferencyjnych,
- certyfikat uczestnictwa,
- poczęstunek w przerwie kawowej,
- lunch w formie bufetu.
W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: prawo.konstytucyjne@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną na FB skierowaną do Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

Serdecznie zapraszamy!
KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron