Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca i rozwój

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kubas Kos Gałkowski to ponad 70-osobowy zespół, na który składa się 11 partnerów oraz ponad 50
prawników. Już 24 lata świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom gospodarczym w
zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Kancelaria obsługuje
podmioty między innymi z branży: budowlanej, energetycznej, deweloperskiej, spożywczej,
produkcyjnej, bankowej, telekomunikacyjnej czy przemysłowej. Realizuje projekty, międzynarodowe i
lokalne, z różnych branż, komercyjne i pro bono, w takich dziedzinach jak:
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe
  • Prawo spółek / M&A
  • Restrukturyzacja / Upadłość
  • Bankowość / Finanse
  • Nieruchomości
  • Postępowanie grupowe (Class Action)
  • Compliance
Wielu pracowników Kubas Kos Gałkowski związanych jest z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez
zaangażowanie w działalność dydaktyczną i naukową. więcej o

2006

 

1. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2007

 

2. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Konkursu na glosę lub pismo procesowe

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2008

 

3. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2009

 

4. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2010

 

5. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

I oraz II Kolokwium Jagiellońskie

Wsparcie drużyny UJ startującej w Międzynarodowym Konkursie o Mediacji w Sprawach Gospodarczych

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy - bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2011

 

6. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

III Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2012

 

7. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

IV Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Niemieckiego

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Międzynarodowym Konkursie o Mediacji w Sprawach Gospodarczych

Wsparcie drużyny UJ startującej w IV Warszawskim Turnieju Arbitrażowym

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy – bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2013

 

8. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

V Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Wsparcie drużyny UJ startującej w Międzynarodowym Konkursie o Mediacji w Sprawach Gospodarczych

Patronat nad konferencją "The future of the legal proffesion"

Akcja rozwijania czytelnictwa prasy - bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej

 

2014

 

9. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

VI Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Niemieckiego

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration - Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Wsparcie drużyny UJ startującej w Foreign Direct Investment International Arbitration Moot

Sponsor Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

 

2015

 

10. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

VII Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Niemieckiego

Letnia Akademia Arbitrażu i Mediacji Kubas Kos Gałkowski

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Foreign Direct Investment International Arbitration Moot

Zajęcia Mec. Kamila Zawickiego w Katedrze Prawa Cywilnego UJ

 

 

2016

 

11. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Stypendia dla najlepszych absolwentów szkoły Prawa Amerykańskiego

VIII Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Niemieckiego

Letnia Akademia Arbitrażu i Mediacji Kubas Kos Gałkowski

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Wsparcie drużyny UJ w drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego

Sponsor publikacji dra Przemysława Żukowskiego pt. „Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939. Źródła"

 

2017

 

12. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Stypendia dla najlepszych absolwentów Szkoły Prawa Amerykańskiego

IX Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Letnia Akademia Arbitrażu i Mediacji Kubas Kos Gałkowski

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration - Workshop

Wsparcie drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu

Mediacyjno-Negocjacyjnego

Wsparcie drużyny UJ startującej w III Ogólnopolskim Moot Court z Arbitrażu Handlowego

 

2018

 

13. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Stypendia dla najlepszych absolwentów szkoły Prawa Amerykańskiego

X Kolokwium Jagiellońskie

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

Stypendium dla najlepszego absolwenta „Prawa własności intelektualnej i nowych mediów” UJ

 

2019

 

14. Edycja Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

Stypendia dla najlepszych absolwentów Szkoły Prawa Amerykańskiego

Patronat nad działalnością Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Wsparcie drużyny UJ startującej w VIS Moot, organizacja International Commercial Arbitration – Workshop

Wsparcie drużyny UJ startującej w Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

Kubas Kos Gałkowski oferuje możliwość odbycia stażu, który pozwala uzyskać doświadczenie
zawodowe oraz nabyć praktyczne umiejętności pod nadzorem Partnerów Kancelarii.
We współpracy z prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji UJ Szkołami Prawa Polskiego
i Europejskiego we Lwowie – funduje również płatne staże dla najlepszych uczestników programu.


WYMAGANIA
studenci IV lub V roku prawa
zainteresowanie prawem cywilnym materialnym, procesowym, gospodarczym i prawem spółek
znajomość języka angielskiego
 

ZADANIA
praca nad sprawami merytorycznymi
realizowanie projektów z różnych branż
praca nad pismami procesowymi

ORGANIZACJA
czas trwania stażu od 2 do 3 miesięcy
wymagana dyspozycyjność to min. trzy dni w tygodniu
bez problemu połączysz naukę z pracą

BENEFITY
staż jest płatny
jasna ścieżka kariery
komfortowe warunki pracy w centrum miasta
świeże owoce
dofinansowanie obiadów
casual friday
 

więcej o

Kubas Kos Gałkowski od wielu lat angażuje się w rozwój młodych prawników. W ramach Konkursu
Stypendialnego dla najlepszych studentów prawa, Kancelaria wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wybiera najbardziej utalentowanych uczniów, nagradzając
nie tylko wyniki w nauce, ale także różnorodność zainteresowań i zaangażowanie społeczne.
Konkurs skierowany jest do studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy ukończyli III lub IV
rok studiów ze średnią za cały okres ich trwania wyższą niż 4,00. Stypendium przyznawane jest na
okres dziesięciu kolejnych miesięcy począwszy od października. Laureaci i uczestnicy konkursu mają
możliwość odbycia płatnego stażu w Kubas Kos Gałkowski. więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron