Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs specjalny na dofinansowanie opłaty open access dla monografii naukowych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs specjalny na dofinansowanie opłaty open access dla monografii naukowych, które:

  1. zostały wydane bądź planowane są do wydania w 2023 r. oraz
  2. wpisują się w domenę badawczą któregoś z następujących POB: Anthropocene, FutureSoc, DigiWorld.   

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Z wnioskiem konkursowym wystąpić mogą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowo-techniczni zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji. 

Warunkiem uzyskania finansowania jest wydatkowanie środków najpóźniej do 30.06.2023 r.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=bd5ac333-75bd-4741-a108-337f8e9c176e 

Wyniki konkursu planowane są do ogłoszenia w terminie do 14 dni od daty zamknięcia konkursu. Komisja zastrzega możliwość odmowy przyznania rekomendacji do finansowania wniosku w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych w budżetach POB.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl  

Pliki do pobrania
pdf
Podgląd wniosku