Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zjazd alumnów Programu Stypendialnego CANPACK

W dniu 18.11.2022 na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbywa się zjazd alumnów Programu Stypendialnego CANPACK. Zjazd jest połączony z konferencją na temat współpracy prawnej między Ukrainą a Polską i Unią Europejską.

Grafika reklamująca jubileusz programu stypendialnego CanPack

Program stypendialny działa dzięki wsparciu CANPACK S.A. od 2006 r. i umożliwia wymianę między WPiA UJ a Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina). Ze stypendiów z Funduszu Stypendialnego CANPACK skorzystało do tej pory 65 studentek i studentów podejmujących roczne albo semestralne studia w drugiej uczelni partnerskiej. Alumni programu osiągnęli wiele sukcesów zawodowych i naukowych w praktyce prawniczej, w sektorze publicznym czy w nauce, w wielu przypadkach odgrywając istotną rolę w reformowaniu prawa i instytucji Ukrainy. Zjazd zyskuje szczególną doniosłość wobec toczącej się w Ukrainie wojny, podczas której tym bardziej potrzebne staje się odnowienie kontaktów między alumnami aktywnymi zawodowo w Ukrainie, Polsce i innych krajach.