Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 24.05.2022 roku

prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza

emerytowanego profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

wybitnego znawcy historii prawa i postępowania karnego XVI-XVIII w., historii Pomorza, historii Francji i Prus,

doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Salmonowicz odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ a po uzyskaniu w 1959 r. stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim pracował w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, gdzie w 1966 r. habilitował się na podstawie rozprawy „Prawo karne oświeconego absolutyzmu”. Po habilitacji prof. Salmonowicz związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na którym pełnił między innymi funkcję kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego a następnie kierownika Katedry Historii Prawa Niemieckiego oraz prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W latach 70-tych XX w. prof. Salmonowicz pracował w Instytucie Historii PAN w Zakładzie Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich.   

Prof. Salmonowicz pozostawił ogromny dorobek pisarski obejmujący około 1400 publikacji, w tym 40 książek, z zakresu historii prawa i postępowania karnego, nowożytnych kodyfikacji, europejskiego prawa karnego, historii Pomorza, historii Prus, stosunków polsko-niemieckich, historii Francji okresu Rewolucji, Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Był współautorem wielokrotnie wznawianego „Pitavalu krakowskiego”

W osobie zmarłego nauka polska utraciła jednego z najwybitniejszych historyków prawa, którego dorobek naukowy, postawa życiowa, pełna pasji popularyzacja osiągnięć polskiej nauki za granicą stanowiły wzór dla kolejnych pokoleń naukowców i prawników.

Rodzinie i bliskim prof. Stanisława Salmonowicza wyrazy głębokiego współczucia składają


Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka

Wydziału Prawa i Administracji UJ