Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne sukcesy WPiA UJ w rankingach

Ostatnie dni przyniosły nam aż dwa sukcesy w rankingach uczelni. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego został doceniony zarówno przez Dziennik Gazetę Prawną – jako najlepszy wydział prawa uczelni publicznej – jak i przez Perspektywy, w których rankingu kierunków studiów nasze prawo uzyskało pierwsze miejsce, zaś administracja trzecie. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Jagielloński został nieznacznie wyprzedzony przez Uniwersytet Warszawski i zajął drugie miejsce.

W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uzyskaliśmy 104,1 punktu, uzyskując wysokie noty w kategoriach kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność na aplikacje prawnicze. 

Co dalej? Dziekan WPiA prof. Jerzy Pisuliński udzielił Dziennikowi Gazecie Prawnej wywiadu, w którym opowiada między innymi o naszych planach: (...) Na WPiA UJ pracujemy obecnie nad kompleksową reformą programów obowiązujących na studiach prawniczych, którą chcielibyśmy wdrożyć do 2025 roku. Opiera się ona na założeniach, które uwzględniają zakładaną sylwetkę naszego absolwenta funkcjonującego w określonym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym w czasach globalizacji i rozwoju nowych technologii, potrzebę internacjonalizacji procesu kształcenia i interdyscyplinarności w podejściu do edukacji prawnej oraz innowacyjność programu studiów. Idee te chcemy urzeczywistniać w powiązaniu z badaniami prowadzonymi w priorytetowych dla studiów prawniczych obszarach, takich jak społeczeństwo przyszłości, dziedzictwo kulturowe, świat cyfrowy i człowiek w środowisku. W ramach reformy chcemy, aby jak największa liczba zajęć była ukierunkowana na umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Planujemy jednocześnie wykorzystywać nabyte w czasie pandemii doświadczenia i umiejętności: kształcenie e-learningowe, asynchroniczne sposoby nauczania czy rozwój indywidualnych ścieżek kształcenia w formie tutoringu (...).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tych sukcesów, i kontynuujemy pracę zmierzającą do kolejnych osiągnięć.