Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Opublikowano wyniki XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 

Serdecznie gratulujemy dr hab. Justynie Ożegalskiej-Trybalskiej, której praca habilitacyjna „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu” zdobyła nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w kategorii prac habilitacyjnych, a także pozostałym laureatom z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Annie Cieleckiej (I nagroda Ministra Edukacji i Nauki za pracę licencjacką "Rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej – aspekt terytorialny")
  • Aleksandrowi Elmerychowi (II nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pracę magisterską "Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO – ochrona i zakres zastosowania")
  • Aleksandrze Wieczorkiewicz (II nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pracę magisterską "Sampling a prawnoautorska ochrona utworu muzycznego")
  • Magdalenie Imburskiej (wyróżnienie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pracę magisterską "Swoboda wypowiedzi a ochrona znaków towarowych").

Życzymy dalszych sukcesów!