Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na zatrudnienie doktoranta/ studenta - stypendysty

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Własności Intelektualnej)

Nazwa stanowiska: doktorant/ student - stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

 • status doktoranta w dziedzinie nauk prawnych (uczestnika szkoły doktorskiej, posiadającego tytuł magistra prawa) lub status studenta co najmniej czwartego roku kierunku prawo w uczelni na terytorium RP lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terytorium RP utworzonym na podstawie odrębnych przepisów
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne),
 • biegła znajomość języka angielskiego, ewentualnie również innych języków obcych

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu badawczego OPUS 18 pt. "Naukowy model reform prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE", kierowanego przez prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza.

Do głównych zadań stypendysty będzie należało opracowanie dokumentów dotyczących Dyrektywy 2019/790 obejmujące:

 • wstępną analizę materiałów badawczych,
 • przegląd regulacji prawnych oraz literatury,
 • analizę orzecznictwa,
 • przygotowanie artykułów.

Typ konkursu NCN: OPUS 18

Termin składania ofert: 7.12.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: michal.wyrwinski@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • czas trwania umowy: Stypendium obejmuje czas 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy);
 • data rozpoczęcia pobierania stypendium: styczeń 2021 r.
 • wynagrodzenie: 1000 zł netto miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV zawierającego informacje dotyczące doświadczenia, przebiegu studiów i dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo (w przypadku doktoranta)
 • zaświadczenia właściwej jednostki o odbywaniu studiów doktoranckich lub zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta kierunku prawo
 • listu motywacyjnego
 • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dokument do pobrania ze strony: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)

Szczegółowe informacje: dr hab. Michał Wyrwiński, michal.wyrwinski@uj.edu.pl