Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie IV edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School

W dniach 14-18 września 2020 roku odbyła się czwarta edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W tym roku szkoła letnia wyjątkowo odbyła się online. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób – studentów, doktorantów, aplikantów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej, pochodzących z ponad 30 krajów (m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Ukrainy, Indii, Filipin, Omanu, Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Kanady).

Tegoroczna edycja szkoły letniej była poświęcona zagadnieniom jakości ochrony formalnej i nieformalnej dóbr niematerialnych (IP Quality). Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, m.in. Technical University of Munich (Niemcy) oraz University of Nottingham (Wielka Brytania). Wykładowcami szkoły letniej byli też eksperci WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego oraz EUIPO – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także doświadczeni prawnicy z Kancelarii Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Niemcy) i Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński (Polska). Program szkoły letniej obejmował również warsztaty rozwijające ważne dla prawników umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji oraz pisania i publikowania tekstów poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej są: Urząd Patentowy RP, WIPO, EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Plakat: Logo "Kraków Intellectual Property Law Summer School 2020" na tle Collegium Novum, poniżej logo partnerów: EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński, Urząd Patentowy RP, KOPIPOL