Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Automatyczna migracja skrzynek pracowniczych do Office 365

Dział Infrastruktury Sieciowej UJ dokonał automatycznej migracji skrzynek pocztowych pracowników, którzy nie przenieśli swoich skrzynek do usługi Office 365 w terminie do 31 października br. Wszystkie osoby, które dokonały migracji wcześniej, nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Czynności pracowników, których dotyczy automatyczna migracja, zależne są od tego, jakim oprogramowaniem i urządzeniem posługują się w celu odczytywania poczty elektronicznej. 

Jeśli użytkownik używa tylko interfejsu webowego (OWA – Outlook Web Access):

  •  Wywołanie dotychczasowego interfejsu o adresie https://owa.uj.edu.pl skutkować będzie automatycznym przeniesieniem użytkownika do interfejsu webowego nowej skrzynki w chmurze Office 365. Użytkownik może wprost wywołać nowy interfejs podając adres: https://outlook.office.com .
  • Otwierając po raz pierwszy aplikację OWA dla zmigrowanej skrzynki, użytkownik zostanie proszony o wybór języka i strefy czasowej.

W przypadku korzystania z klientów poczty elektronicznej (jak program Thunderbird), prosimy o podążanie za wskazówkami z informatora DIS (sekcja "Co muszę wykonać po zakończeniu migracji skrzynki"). Można także zalogować się na https://outlook.office.com i korzystać z wersji online.