Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Profesor Józef Filipek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31.10.2020 r. zmarł

PROF. DR HAB. JÓZEF FILIPEK (1931-2020)

wybitny przedstawiciel nauki prawa administracyjnego o europejskim formacie

W 1949 r. rozpoczął studia prawnicze I stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1952 r.  W 1954 r. ukończył studia prawnicze II stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 X 1954 r. asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ, od 1957 r. starszy asystent. W 1962 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy Podmiotowość prawa administracyjnego, w 1963 r. został adiunktem a następnie w 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego podstawie rozprawy Stosunek administracyjno-prawny. W 1967 r. został docentem a w 1970 r. objął kierownictwo Zakładu Administracyjnego w Instytucie Administracji i Zarządzania UJ. W 1973 r. został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji UJ a w 1985 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od r. 1978 był Dyrektorem Instytutu Administracji i Zarządzania UJ, przekształconego następnie w Instytut Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych kierował Katedrą Prawa Administracyjnego do 2002 r.

W latach 1952–1953 odbył aplikację sądową w Krakowie. W latach 1997–2011 pracował także w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, gdzie w latach 1997–2003 pełnił funkcję jej pierwszego rektora. Od 2002 r. pracował w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wielokrotnie gościł w uniwersytetach zagranicznych, publikując a także wygłaszając wykłady m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Czechach i na Węgrzech.

Był autorem około 200 cenionych prac naukowych. Jego publikacje stanowiły i stanowią o rozwoju nauki prawa administracyjnego.

W osobie Zmarłego tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego i uznanego w środowisku administratywistów naukowca, który całe swoje życie konsekwentnie podporządkował dobru nauki, człowieka prawego, przyjaźnie stonowanego, nieodmiennie serdecznego i życzliwego dla swoich współpracowników i studentów.

Małżonce z Rodziną i Bliskim Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ

oraz cała Społeczność Akademicka Wydziału