Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa „O kobiecie w świecie współczesnym"

Przekazujemy zaproszenie do udziału w konferencji naukowej „O kobiecie w świecie współczesnym". 


Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek); Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium luridicum 11, Aula A 3, Warszawa ul. Lipowa 4 w godz. 10.00-17.00. 

W przypadku niekorzystnych warunków epidemiologicznych, konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. 


Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty akademickiej dotyczącej postulatu wprowadzenia równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w nauce, na jednakowym poziomie 65 lat. Skoro kobiety z różnych powodów zdobywają szczyt kariery naukowej późno i jednocześnie wcześnie przechodzą na emeryturę, możliwości wykorzystania ich potencjału eksperckiego sq ograniczone. Z tego względu, wydaje się że rekomendowanym działaniem służącym wyrównaniu owej nierówności szans w rozwoju kariery naukowej kobiet i mężczyzn byłoby zrównanie ich wieku emerytalnego, określenie go w sposób niedyskryminujący i jednolity dla obu płci. W ten sposób będzie możliwe wykorzystanie w pełni potencjału pracy naukowej kobiet. 

Wstępny program konferencji przewiduje wystąpienia w ramach trzech bloków tematycznych:

  • 1. Kobieta w nauce
  • 2. Kobieta w społeczeństwie
  • 3. Kobieta w prawie 


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu wystąpienia (max. 300 słów) w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: dziekan1@wpia.uw.edu.pl


Decyzje dotyczące czynnego udziału w konferencji zostaną podjęte do dnia 7 sierpnia 2020 r. Artykuły pokonferencyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Wydziału Prawa i Administracji UW „Studia luridica". 

Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Pliki do pobrania
pdf
Konferencja naukowa „O kobiecie w świecie współczesnym" – zaproszenie do udziału