Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Rady Wydziału w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego

W dniu 15.06.2020 r., Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ podjęła uchwałę w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego.

Treść uchwały

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego

podjęta na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r.

Z coraz większym niepokojem o demokratyczne państwo prawa gwarantowane Konstytucją obserwujemy kolejny przejaw rażącego naruszenia zasad i gwarancji proceduralnych uregulowanych ustawą zasadniczą, ustawą o Sądzie Najwyższym oraz regulaminem SN. Nie do pogodzenia z tymi aktami prawnymi jest powołanie I Prezesa SN przez Prezydenta RP bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN przedstawiającej kandydatów, prowadzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego przez Sędziów SN pełniących obowiązki I Prezesa w sposób niezgodny z ustawami i regulaminem. Takie praktyki nie licują z powagą Sądu Najwyższego.

Upolitycznienie wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN, jak wcześniej na stanowisko Sędziów SN, stanowi podważenie fundamentalnych zasad wymiaru sprawiedliwości, zaufania obywateli do najwyższej instytucji sądowniczej w Polsce oraz prawa do uczciwego postępowania sądowego.

Powołanie organu konstytucyjnego powinno nastąpić z dochowaniem wszelkich wymogów proceduralnych, a Prezydent RP obowiązany jest podjąć decyzję o wyborze na stanowisko I Prezesa SN Sędziego, którego dotychczasowa postawa sędziowska gwarantuje wykonywanie tej funkcji zgodnie z prawem i najlepszą praktyką sądową.

Status prawny Sędziego powołanego na funkcję I Prezesa SN nie powinien być kwestionowany zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Organy państwowe zobowiązane są do podejmowania działań zgodnych z prawem, w szczególności z Konstytucją RP „w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” (preambuła Konstytucji).

 

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania członków Rady Wydziału. Podział głosów przedstawia się następująco:
  • Za: 62
  • Przeciw: 10
  • Wstrzymujące się: 10
Pliki do pobrania
pdf
Uchwała Rady Wydziału z dnia 15.06.2020 r. w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego