Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - IX edycja

Informujemy, że do 15 października 2020 r. można nadsyłać prace konkursowe w IX edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. 

Zgłoszenia można dokonać pocztą, osobiście w Kancelarii Urzędu KNF lub za pomocą ePUAP – na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.

Aktualne informacje znajdują się na stronie konkursu. Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.